top of page
Judges Examining Document

LAW ABOUT LAND SURVEYOR

กฎหมายที่เกี่ยวกับที่ดิน 

กฎหมายน่ารู้ที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน

ที่  

1

พรบ.ช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535

2

 ชื่อ 

ลิ้งโหลด

3

4

5

6

7

8

กฏกระทรวง ฉบับที่ 2 การขอใบอนุญาตช่างรังวัดเอกชน พ.ศ.2535

ประมวลกฏหมายทีดิน พ.ศ.2497 

พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

พรบ.สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2562 

พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.2550

กฏกระทรวง ฉบับที่ 3 การขอใบอนุญาตตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชน พ.ศ.2535

9

คู่มือสำหรับประชาชน การรังวัด สอบเขต แบ่งแยก รวมโฉนดทีดินโดย สำนักงานช่างรังวัดเอกชน

10

องค์ความรู้เกี่ยวกับงานรังวัดเอกชน

11

ข้อกำหนดจริยธรรมของกรมที่ดิน

12

กฏกระทรวการติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาระวังแนวเขตฯ พ.ศ.2565

13

คู่มือปฏิบัติงานการรังวัดเฉพาะราย

14

15

พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2565

พรบ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 

คู่มือสนับสนุนการปฎิบัติงาน ของเจ้าพนักงานที่ดิน

16

@ช่างรังวัดเอกชนโคราช @ช่างรังวัดเอกชนชัยภูมิ @ช่างรังวัดเอกชน @ช่างรังวัด @สอบถามราคาช่างรังวัด @รังวัดที่ดินทั่วประเทศ @รังวัดที่ดิน @สชอ. @RANGWAD @ช่างรังวัดเอกชนสุราษฏร์ @ช่างรังวัดเอกชนบุรีรัมย์ @ช่างรังวัดเอกชนกรุงเทพ  @ช่างรังวัดเอกชนอีสาน 

สารานุกรมที่ดินสำหรับประชาชน เรื่อง ช่างรังวัดเอกชน

ที่มาของช่างรังวัดเอกชน ทำไมต้องมีช่างรังวัดเอกชน ช่างรังวัดเอกชนสามารถทำอะไรได้บ้าง เรามาฟังคำตอบจากคลิปนี้ค่ะ

ตอบทุกข้อสงสัย รังวัดโฉนดที่ดิน ทำไมรูปแผนที่ เนื้อที่ ไม่เท่าเดิม

คนส่วนใหญ่เข้าใจว่า โฉนดที่ดิน ต้องเท่าเดิม ช่างรังวัดต้องชี้จุดแนวเขตให้เราได้เลย แต่ช่างรังวัดบอกว่าให้เราชี้เขตเอง เลย งง งง เครียร์ทุกข้อสงสัยในคริปนี้ครับ

ความรู้เรื่องเอกสารสิทธิที่ดิน

สิ่งแรกที่ต้องดู ก่อนซื้อที่ดิน

bottom of page