top of page
Airosight-600x600-B.png

บริการจาก Airosight

Airosight service

           ทีมงาน AiroSight บริหารโดย ICS Company ตั้งอยู่ที่นครราชสีมา โดย Airosight เป็นทีมงานที่มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านบริการ UAV ตั้งแต่ถ่ายภาพทั่วไป ถ่ายวีดีโอด้วยโดรน ไปจนถึงงานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การทำภาพทั้งในการทำแผนที่ 2D และ 3D ที่มีความแม่นยำสูงโดยแผนที่สามารถนำไปใช้งานได้หลายรูปแบบเช่น การวางแผนจัดสรรพื้นที่ การวางแผนป้องกันน้ำท่วม ดูความสูงพื้นที่วางแผนก่อสร้าง วัดปริมาตรกองขยะ กองหิน ทราย ไปจนถึงการตรวจสอบสุขภาพพืชด้วยค่า NDVI จากกล้อง Multispectral เป็นต้น รวมถึงบริการสำรวจทางอากาศอื่น ๆ ตามตกลง

"เพียงแค่ท่านคลิก เรามีพาร์ทเนอร์พร้อมให้บริการท่านทั่วประเทศ"

ประเภทของงานสำรวจ

@สำรวจและทำแผนที่โคราช @สำรวจและทำแผนที่ชัยภูมิ @สำรวจและทำแผนที่เอกชน @สำรวจและทำแผนที่ @สอบถามราคาสำรวจและทำแผนที่ @สำรวจและทำแผนที่ทั่วประเทศ @สำรวจและทำแผนที่สุราษฏร์ @สำรวจและทำแผนที่บุรีรัมย์ @สำรวจและทำแผนที่กรุงเทพ  @สำรวจและทำแผนที่อีสาน @ช่างเอกชน @ช่างรังวัดที่ดิน @หาปริมาตรกองสาร @ประเมิณคาร์บอนเครดิต @โมเดลสิ่งปลูกสร้าง3มิติ @สำรวจความเสียหายอาคาร

บริการสำรวจ และทำแผนที่ความละเอียดสูง

การบินถ่ายภาพเพื่อทำแผนที่มีความแตกต่างจากการบินถ่ายภาพมุมสูงทั่วไป เนื่องจากการบินถ่ายภาพเพื่อทำแผนที่นั้น จะได้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็น ขนาด ความสูงต่ำของพื้นที่ หรือรายละเอียดต่าง ๆ ในพื้นที่ตามจริงทั้งหมด ทำให้สามารถวัดขนาดพื้นที่ ปริมาตรและความยาว เพื่อการออกแบบและวางแผนการใช้ประโยชน์ได้ดียิ่งขึ้น

 

ข้อมูลที่จะได้จากการบินถ่ายภาพทำแผนที่

 • ภาพแผนที่ความละเอียดสูง (Orthomosaic) สามารถวัดขนาดพื้นที่ได้

 • ภาพแผนที่จำลองพื้นผิวเชิงตัวเลข (DSM, Digital Surface Model) ทำให้ทราบความสูงของพื้นผิวต่างๆ

 • ภาพแผนที่จำลองความสูงของประเทศ (DTM, Digital Terrain Model) ทำให้ทราบความสูงของประเทศ

 • กลุ่มจุด 3มิติ (Point Cloud) ทำให้สามารถสร้างโมเดล 3มิติได้ และยังสามารถนำไปพิมพ์เป็นโมเดล 3มิติ ได้อีกด้วย

หาค่าปริมาตรกองวัสดุ

2-man-control-uav.png
volume-estimate-edit3.jpg

หาค่าปริมาตรกองวัสดุด้วยโดรน

            บริการหาปริมาตรกองวัสดุด้วยโดรนนั้นใช้สำหรับหาปริมาตรของกองวัสดุต่างๆ เช่น กองดิน กองทราย กองถ่านหิน กองกากไม้ เป็นต้น ซึ่งบริการส่วนนี้เหมาะกับกองวัสดุที่ตั้งอยู่ภายนอกอาคาร หรือในที่โล่ง โดยทางทีมงานจะบินเก็บข้อมูลกองวัสดุเพื่อนำข้อมูลมาประมวลผลหาปริมาตรและจัดทำรายงานของกองวัสดุแต่ละกองที่ต้องการวัด

 

ข้อมูลที่จะได้จากการบินถ่ายภาพทางอากาศ

 • Point Cloud ของอาคารและกองสารที่ทำการวัด

 • ปริมาตรของกองสารหรือน้ำหนักในกรณีที่ทราบค่าความหนาแน่นรวม (Bulk density)

 • สามารถเปรียบเทียบปริมาณที่ใช้ไปและคงเหลือในกรณีที่ทำการวัดแบบต่อเนื่อง (Cycle/Routine)

man scan 01.png

หาค่าปริมาตรกองวัสดุด้วยเทคโนโลยี Lidar

             การวัดปริมาตรกองสารด้วยเทคโนโลยีไลดาร์สแกน 3 มิติ (LIDAR 3D Scanner) เป็นการนำเทคโนโลยี LIDAR เพื่อนำมาสร้าง Point Cloud และส่งต่อไปประมวลผลหาปริมาตรหรือน้ำหนักโดยสามารถวัดสารที่มีลักษณะแบบเทกอง (Bulk) ได้หลายประเภท อาทิ กองไม้ชิพ/ไม้สับ กองเปลือกไม้ กองกากอ้อย กองถ่านหิน กองแร่ กองปุ๋ยเคมีและอินทรีย์ กองวัสดุก่อนสร้างจำพวกหิน ดิน ทราย และกองสารเทกองอื่นๆ สามารถตรวจวัดได้ทั้งใน และ นอกโกดัง (Warehouse) ซึ่งสามารถวัดได้อย่างรวดเร็วและมีความแม่นยำสูง สามารถช่วยลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการคลังสินค้าได้เป็นอย่างมาก

 

ข้อมูลที่จะได้จากการสแกนด้วย LIDAR 3 มิติ

 • Point Cloud ของอาคารและกองสารที่ทำการวัด

 • ปริมาตรของกองสารหรือน้ำหนักในกรณีที่ทราบค่าความหนาแน่นรวม (Bulk density)

 • สามารถเปรียบเทียบปริมาณที่ใช้ไปและคงเหลือในกรณีที่ทำการวัดแบบต่อเนื่อง (Cycle/Routine)

man scan tree 01b.png
Point Cloud (Height Ramp) (แทนหน้า 3 ซ้ายล่าง กลาง)_0.jpg
Point Clouds (RGB) (แทนหน้า 3 ซ้าย ล่างบนสุด)_0.jpg

ตรวจวัดคาร์บอนเครดิต

            บริการตรวจวัดคาร์บอนเครดิต (LiDAR Carbon Credits Surveying) ด้วยเทคโนโลยี LiDAR สามารถสแกนข้อมูลต้นไม้เพื่อหาเส้นรอบวงความสูงได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ โดยไม่ต้องเดินวัดทีละต้น ทีม Airosight จะใช้อุปกรณ์ชื่อ LiDAR Handheld เป็น LiDAR แบบมือจับสามารถเดินสแกนผืนป่าเพื่อสร้าง 3D Model ของต้นไม้โดยรอบและเข้ากระบวนการ Post-Processing เพื่อหาข้อมูลที่จำเป็นสำหรับคำนวณหาคาร์บอนเครดิต และในกรณีที่พื้นที่มีขนาดมากกว่า 50 ไร่ จะใช้โดรนในการทำแผนที่เพื่อระบุจำนวนต้นไม้และจำแนกชนิดของพืชทั้งหมดในพื้นที่ และนำข้อมูลทั้งสองส่วนมาใช้งานร่วมกันในการประเมินคาร์บอนเครดิตต่อไปได้

 

ผลลัพธ์

 • รายงานจำนวนต้นไม้ ความสูง และ ชนิดของต้นไม้สำหรับคำนวณคาร์บอนเครดิต

 • โมเดล 3D ของพื้นที่

 • กรณีใช้โดรนร่วมด้วยจะได้ภาพถ่ายความละเอียดสูงของพื้นที่เพิ่มเติม

สำรวจเพื่อทำโมเดลสิ่งก่อสร้าง 3มิติ

11.jpg
3d model.png

            การสร้างแบบจำลองคอมพิวเตอร์กราฟิกสามมิติขึ้นอยู่กับจำนวนของจุดตามพื้นผิวสำหรับการเรนเดอร์ที่เหมาะสม จุดหลายมิติทำให้คอมพิวเตอร์มีข้อมูลที่จำเป็นในการสร้างวัตถุทางกายภาพในระนาบสามมิติแบบดิจิทัล โดยจุดที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบเฉพาะรูปภาพหรือกราฟิกอื่นๆ จะถูกกำหนดด้วยค่าพิกัด X, Y และ Z พิกัดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับภาพดังกล่าวจะรวมอยู่ในแนวคิดที่เรียกว่า Cloud point แสดงพิกัดทั้งหมดที่ช่วยอธิบายพื้นผิวภายนอกของวัตถุสามมิติ

 

ผลลัพธ์

 • การออกแบบการก่อสร้างด้วย 3D Modeling จะทำให้สถาปนิกและวิศวกรเห็นโครงสร้างทั้งหมด และสามารถจำลองสิ่งต่างๆ เพิ่มเติมได้

 • สามารถนำมาทำเป็นข้อมูล Base 3D Model สำหรับทำงาน Digital twin ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

 • ทำแผนที่อาคารแบบ 3D ภายในพื้นที่เมืองเพื่อจำแนกอาคาร 9 ประเภทในงาน Smart City งานด้านภาษีได้

 • ใช้งานร่วมกับ AI ในการตรวจสอบความเสียหายรวมถึงรอยร้าวต่าง ๆ ของตัวอาคารสูงได้ง่าย

 • การใช้งาน 3D Modeling ส่งผลในแง่ของการนำเสนองาน โดยเฉพาะด้านความสวยงาม ซึ่งจะทำให้ลูกค้าเห็นภาพการก่อสร้างมากขึ้น

 • ลดข้อผิดพลาดของงานก่อสร้างที่อาจเกิดขึ้น การใช้ 3D Model ในขั้นตอนการออกแบบจะทำให้เราเห็นข้อผิดพลาดที่เกิดจากงานต่างๆ ได้ง่ายมากขึ้น

 • การใช้ 3D Mode! ทำให้พนักงานเห็นภาพได้ง่ายมากขึ้น สามารถก่อสร้าง และเก็บรายละเอียดได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 • สามารถแชร์ข้อมูลและโปรโมทอสังหา ฯ ได้ ต่อยอดไปในด้านการโปรโมทด้วย โดยการแชร์ข้อมูลภาพภายนอกอาคาร สามารถใช้ในการโฆษณาอสังหาริมทรัพย์โครงการนั้น ๆ ได้

ขั้นตอนการทำงาน

bottom of page