top of page
Surveyors Equipment

DIGITAL LAND SURVEYORS PLATFORM 

WELCOME TO

RANGWAD.COM

แอปพลิเคชัน งานรังวัด เอกชน-สำรวจ ครั้งแรกในประเทศไทยที่จะช่วยให้คุณ
ติดตามสถานะการใช้บริการได้ "ง่าย-รวดเร็ว-ประหยัดเวลา-ลดค่าใช้จ่าย"
ทั้งในรูปแบบ แอปพลิเคชัน (iOS และ Android) และ เว็บไซต์ ฟรี
homepage.png

Download on

png-clipart-app-store-iphone-apple-mobile-app-iphone-electronics-text.png

สามารถ Download แอปพลิเคชัน 
ได้ทั้ง Android และ IOS

  • Facebook
  • YouTube

PRICE LIST

ยื่นรังวัด-จัดสรร-สำรวจ

CONTACT 

ติดต่อสอบถาม

219032.jpg

ทำไมถึงเลือก RANGWAD.COM

EASY APP AND FAST SERVICE

แอปพลิเคชัน รายแรก ที่ให้บริการงาน รังวัดที่ดิน  

ภาคเอกชน , ยื่นจัดสรร และงานสำรวจ  ได้ง่ายขึ้น     ไม่ต้องรอคิว ลดค่าใช้จ่าย  "One Stop Service"

#1

 

OPEN INNOVATION "NIA 2021 ,2024"

โครงการฯ พัฒนาแอปพลิเคชั่น ได้รับการสนับสนุนโดย สำนักงานนวัตกรรม แห่งชาติ (องค์การมหาชน) : NIA สังกัด กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยฯ (อว.)

STANDARD AND SUPPORT

รับรองผลการรังวัดที่ดิน จากกรมที่ดิน ตาม พรบ.ช่างรังวัดเอกชน พ.ศ.2535 ถูกต้อง มั่นใจ ปฎิบัติงานรังวัด ภายใต้ประมวลกฏหมายที่ดิน  

CONNECT TO ALL ELEMENT

การให้บริการ ของ สำนักงานฯ ที่เข้าร่วมแอปพลิเคชั่น เน้นมาตรฐานและคุณภาพ ด้าน ราคา-ระยะเวลา ผู้ใช้บริการมั่นใจ ตรวจสอบได้ผ่าน  แอปพลิเคชั่น "Real Time"

44.png

PRIVATE SURVEYOR'S OFFICE ELECTRONIC 

-รองรับการเซ็นเอกสารด้วยการใช้ลายเซ็นดิจิทัลและลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทางเรามีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกให้โดยผู้ให้บริการมีความน่าเชื่อถือตามมาตรา 9 , 26 , 28

-การจัดการภายในสำนักงานช่างรังวัดเอกชนแบบอิเล็กทรอนิกส์

@ช่างรังวัดเอกชนโคราช @ช่างรังวัดเอกชนชัยภูมิ @ช่างรังวัดเอกชน @ช่างรังวัด @สอบถามราคาช่างรังวัด @รังวัดที่ดินทั่วประเทศ @รังวัดที่ดิน @สชอ. @RANGWAD @ช่างรังวัดเอกชนสุราษฏร์ @ช่างรังวัดเอกชนบุรีรัมย์ @ช่างรังวัดเอกชนกรุงเทพ  @ช่างรังวัดเอกชนอีสาน @ช่างเอกชน @ช่างรังวัดที่ดิน

@แบ่งแยกที่ดิน @สอบเขตที่ดิน @รวมโฉนดที่ดิน @ยื่นจัดสรร @ใบอนุญาตจัดสรร @ผังจัดสรร @ราคาช่างรังวัด @รังวัดที่ดิน @ช่างวัดที่ดิน @ที่ดิน

บริการของเรา 

รับชมวิดีโอตัวอย่างการขอใบเสนอราคา RANGWAD 

คุณสมบัติ Application RANGWAD สำหรับคุณ

บริการ รวดเร็ว-ถูกต้อง-ประหยัดค่่่าใช้จ่าย

บริการขอใบเสนอราคา ฟรี

บริการค้นหา สชอ.ใกล้บ้าน ฟรี

บริการ ตรวจสอบสถานะงาน ฟรี

บริการ ให้คำปรึกษาการรังวัด-สำรวจ ฟรี

บริการข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ฟรี

บริการครบวงจรด้านรังวัด-สำรวจ

homepage.png

TAB MOBILE APP

homepage.png

MOBILE APP

OUR PARTNERS

bottom of page