top of page
Discussion With Two People

LAND clinic

คลินิกที่ดิน

วิดีโอแนะนำเกี่ยวกับการจัดสรรและที่ดิน 
โดย คลินิกที่ดิน : 

  • YouTube
  • TikTok

ที่ดินกรรมสิทธิ์กับสิทธิครอบครอง

อธิบายถึง กรรมสิทธิ์ที่ดิน / สิทธิครอบครอง / โฉนดที่ดิน / ส.ค.๑น.ส.๓ , น.ส.๓ก.น.ส.๓ข. , ใบจอง ดูคลิปนี้ครับ

สร้างบ้านในที่ดินบุคคลอื่น

อธิบายวิธีการแก้ปัญหา กรณีที่มีคนมาสร้างที่อยู่อาศัยในที่ดิน ของเราเอง มีวิธีใดบ้างในการแก้ปัญหาดังกล่าว ดูคลิปนี้ครับ

ที่ดิน แบ่งกรรมสิทธิ์รวม

คนส่วนใหญ่อยากแบ่งที่ดิน แต่ติดปัญหาตรงที่ ในโฉนดที่ดินมีชื่อเจ้าของมากกว่า หนึ่งคนสามารถแบ่งได้หรือไม่และมีวิธีีการอย่างไรบ้าง 
ดูคลิปนี้ครับ

ที่งอก แบบไหนจึงเป็นที่งอก

อะไรคือที่ดินงอก แล้วที่ดินแบบไหนถึงถูกเรียกว่าที่ดินงอก มีวิธีดูอย่างไร รับชมได้ในคลิปนี้ครับ

สิทธิในที่ดิน

สิทธิในที่ดินคืออะไร ประชานซื้อที่ดินแล้วสามารถเรียกว่าสิทธิในที่ดินของตัวเองได้หรือไม่ แล้วประชาชนซื้อที่ดิน เจ้าของที่ดินมีสิทธิในที่ดินหรือเปล่า รับชมได้ในคลิปนี้ครับ

รัฐยึดคืน ที่ดินไม่ทำประโยชน์

รัฐยึดคืน เพิกถอนเอกสารสิทธิ ที่ดินไม่ทำประโยชน์ รู้ถึงสาเหตุว่าทำไมรัฐจึงที่ดินคืน แล้วจะมีวิธียังไงที่จะไม่ถูกรัฐยึดคืน ดูคลิปนี้ครับ

รู้ไม่จริง จุดจบนักเลี่ยงจัดสรร

อธิบายมาตราไหนบางที่ผู้ที่จะลงทุนในเรื่องของการจัดสรร ที่ต้องรู้ก่อนที่ท่านจะพลาดทำให้ทำผิดกฏหมายที่มี

number-1.png
number-3.png
number-4.png
bottom of page